09. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenia rozwiązujące problem ścieków, na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują, często nieszczelne, szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Funkcjonowanie oczyszczalni opiera się działaniu bakterii, biologicznie rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości i odpowiada normom polskim i unijnym.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni

Ścieki są odprowadzane rurami kanalizacyjnymi do zbiornika gnilnego. Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), lub innych materiałów,  który jest odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalny co daje gwarancje szczelności.

W głównym zbiorniku następują podstawowe procesy oczyszczania. W pierwszej fazie, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda .Następnie w  zbiorniku swoja pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami, rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba.

Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mechanicznie wypływa przez studzienkę rozdzielczą do sieci rozsączającej. Rury rozsączające pełnią dwojaką funkcje. Następuje w nich proces doczyszczania z udziałem bakterii tlenowych a tak oczyszczona woda, poprzez system drenażu przesiąka do gruntu.

image014

 

image015

Przed zamiarem wykonania takiej instalacji na własnej działce zawsze należy pamiętać o warunkach jakie muszą być spełnione, obrazuje to poniższy schemat:

image016

 

Przykładowe warianty wykonania oczyszczalni.

1. Drenaż rozsączający w gruncie przepuszczalnym.

drenaz-rozsaczajacy-w-gruncie-przepuszczalnym

2. Kopiec filtracyjny (przy wysokim poziomie wód gruntowych).

kopiec-filtracyjny

3. Filtr piaskowy o przepływie pionowym (grunt nieprzepuszczalny).

filtr-piaskowy-o-przeplywie-pionowym

4. Instalacja o przepływie powyżej 5,0 m3/d

Instalacja-o-przeplywie-powyzej-5

 

 

Comments are closed.