Uprawnienia

Posiadamy niezbędne uprawnienia budowlane:

  • WIKTOR KULIK upr.nr PDL/IS/2514/02
  • JAROSŁAW OSIPCZUK upr.nr  PDL/OWOS/0080/05
  • GAWRYLUK KRZYSZTOF upr.nr PDL/0064/OWOS/10
Comments are closed.