11. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku

Obowiązek posiadania świadectwa wprowadzony został w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

swiadectwa

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo?

 • Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.
 • Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu.
 • Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja)
 • Mieszkanie
 • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy)

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Budynki kultu religijnego
 • Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
 • Budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok
 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2

Cena wykonania świadectwa jest uzależniona od wielu czynników w związku z czym zostaje ustalona po spotkaniu z inwestorem i obejrzeniu dokumentacji technicznej budynku.

Comments are closed.