Oferta

Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa:

  • Sieci i instalacji wod-kan
  • Sieci i instalacji c.o., c.w.u.
  • Sieci i instalacji gazowych
  • Instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • Oczyszczalni ścieków zarówno przydomowych jak i przemysłowych
  • Stacji uzdatniania wody
  • Odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, pomp ciepła, fotowoltaiki, itp.
  •  Gruntowych wymienników ciepła (GWC)
  • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku
  • Wykonywanie instalacji odwodnieniowych

 

No comments yet.

Dodaj komentarz