01. Odwierty

Dobór metody wiercenia do warunków panujących na danym obszarze jest pierwszym czynnikiem mającym wpływ na wykonanie odpowiedniego odwiertu. Metody wiercenia 1. Metody wierceń bez płuczkowych. Wiercenie okrętne świdrem rurowym lub kubełkowym. Metoda polega na tym, że podczas obracania przyrządu wiertniczego ostrze świdra skrawa skałę zagłębiając się w nią, zwierciny zaś dostają się do jego wnętrza […]

Możliwość komentowania 01. Odwierty została wyłączona Continue Reading →

02. Wykonywanie odwiertów dolnego źródła pomp ciepła i montaż (pionowe i poziome)

Kilka słów o pompie ciepła Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych). Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w: […]

Możliwość komentowania 02. Wykonywanie odwiertów dolnego źródła pomp ciepła i montaż (pionowe i poziome) została wyłączona Continue Reading →

03. Kompleksowe usługi związane z wykonaniem studni głębinowych

wykonanie odwiertu studni montaż pompy budowa studni z niezbędną armaturą podłączenie do budynku montaż zestawów hydroforowych montaż domowych stacji uzdatniania wody montaż instalacji elektrycznej Co to jest Studnia? Znaczenie pojęcia: pionowy szyb lub stalowy przewód rurowy łączący powierzchnię gruntu z poziomem wody gruntowej lub zaskórnej. Ze względu na sposób wykonania i konstrukcję rozróżnia się studnie: […]

Możliwość komentowania 03. Kompleksowe usługi związane z wykonaniem studni głębinowych została wyłączona Continue Reading →

04. Budowa studni abisyńskich

Studnia abisynka – budową przypomina studnię głębinową, lecz jej średnica uniemożliwia wprowadzenie do wnętrza jakiejkolwiek pompy, a jej głębokość to maksimum 8 metrów. Studnie tego typu są wykonywane z rur PE zakończonych filtrem z PVC i siatki studniarskiej, który umieszczany jest w warstwie wodonośnej.  Jej średnica to około 40 mm. Woda może być pobierana przez […]

Możliwość komentowania 04. Budowa studni abisyńskich została wyłączona Continue Reading →

05. Budowa gruntowych wymienników ciepła (GWC)

Gruntowy wymiennik ciepła – lub Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła (GPWC) urządzenie służące do wspomagania wentylacji budynków zwiększające ich komfort cieplny poprzez ujednolicenie temperatury dostarczanego do budynku powietrza. W literaturze spotyka się też określenie „gruntowa / podziemna czerpnia powietrza”. Urządzenie w zależności od sposobu wymiany ciepła, można podzielić na przeponowe oraz bezprzeponowe. Przeponowe wymienniki są to […]

Możliwość komentowania 05. Budowa gruntowych wymienników ciepła (GWC) została wyłączona Continue Reading →

06. Wykonywanie instalacji odwodnieniowych

Jesteśmy w stanie wykonać wszystkie rodzaje systemów odwodnień dostępne na rynku w zależności od potrzeb inwestora biorąc pod uwagę  warunki  terenowe. Po spotkaniu i przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie przedstawiamy koncepcję, termin wykonania oraz szczegółową ofertę cenową.  

Możliwość komentowania 06. Wykonywanie instalacji odwodnieniowych została wyłączona Continue Reading →

07. Wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej

Sieć wodociągowa stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu wodociągowego jednocześnie sieć odgrywa bardzo istotną rolę ze względu na niezawodność dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji systemu wodociągowego. Sieć wodociągowa powinna spełniać określone wymagania, a przede wszystkim zapewniać: dostawę wody w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem, o odpowiedniej jakości dla wszystkich użytkowników […]

Możliwość komentowania 07. Wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej została wyłączona Continue Reading →

08. Projektowanie i wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Budowa przyłącza wodociągowego krok po kroku Pełny proces budowy przyłącza wodnego wygląda następująco: Inwestor składa w lokalnym zakładzie wodociągowym wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Do wniosku musi być dołączony dokument potwierdzający prawo własności działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze, a także mapa do celów projektowych z naniesionym planowanym przyłączem wydana wcześniej przez […]

Możliwość komentowania 08. Projektowanie i wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych została wyłączona Continue Reading →

09. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenia rozwiązujące problem ścieków, na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują, często nieszczelne, szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Funkcjonowanie oczyszczalni opiera się działaniu bakterii, biologicznie rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości i odpowiada normom polskim i unijnym. Zasada działania przydomowej […]

Możliwość komentowania 09. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków została wyłączona Continue Reading →

10. Nadzory inwestorskie, doradztwo techniczne w zakresie sieci i systemów sanitarnych

Prowadzimy usługi w zakresie pełnienia nadzorów inwestorskich jak też doradztwa technicznego w branży sanitarnej .

Możliwość komentowania 10. Nadzory inwestorskie, doradztwo techniczne w zakresie sieci i systemów sanitarnych została wyłączona Continue Reading →