02. Wykonywanie odwiertów dolnego źródła pomp ciepła i montaż (pionowe i poziome)

Kilka słów o pompie ciepła

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

pompy-ciepla

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

  • gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki),
  • przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu),
  • klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń),
  • chłodnictwie,
  • ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).
  • podgrzewaniu wody użytkowej

W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest „wypompowywane” z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

pompy-ciepla-2

Zdecydowanie najlepszym źródłem zasilania pomp ciepła są wymienniki pionowe. Właściwie dobrane stanowią fundament prawidłowej pracy pompy ciepła pozyskując ciepło z wnętrza Ziemi. Niezależnie od kaprysów pogody, zwłaszcza przedłużającej się zimy, będą stabilnym źródłem zasilania pomp ciepła, a latem praktycznie niewyczerpalnym źródłem chłodu. Wymiennik pionowy jest polietylenową U-rurą umieszczoną w odwiercie.

Przez U-rurę przepływa niezamarzający czynnik (np. glikol), który odbiera ciepło z gruntu i przekazuje do pompy ciepła. Odwierty wykonuje maszyna do wiercenia. Głowica wiercąca rozdrabnia grunt, a „płuczka” (woda z dodatkiem specjalnych środków chemicznych) pompowana przez pompę do odwiertu, unosi rozdrobniony grunt i wypłukuje do specjalnego rowu „urobkowego”. Dokładając kolejne żerdzie wiercimy coraz głębiej i głębiej. Po osiągnięciu wymaganej głębokości żerdzie i głowica wiercąca są usunięte z odwiertu, do którego zostaje wsunięta U-rura.

Comments are closed.