11. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku

Obowiązek posiadania świadectwa wprowadzony został w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię […]

Możliwość komentowania 11. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku została wyłączona Continue Reading →

12. Wykonywanie pomiarów termowizyjnych budynków

Na czym polega: Każdy z budynków emituje ciepło, które bezpowrotnie ulatuje w atmosferę. Energię tę można zobaczyć urządzeniami rejestrującymi promieniowanie podczerwone – kamerami termowizyjnymi. Ciepło to nie musi i nie powinno być na zawsze tracone. Powodem, dlaczego tak się dzieje, są różnego rodzaju wady i niedoskonałości konstrukcji i instalacji budynków. Można jednak znaleźć i zidentyfikować powyższe […]

Możliwość komentowania 12. Wykonywanie pomiarów termowizyjnych budynków została wyłączona Continue Reading →

13. Piezometry

Cel instalacji piezometrów Piezometry instaluję się w celu prowadzenia pomiarów (monitoringu) poziomu wód gruntowych. Otrzymane informacje pozwalają wyznaczyć kierunki spływu wód oraz określić miejsca w których woda gruntowa występuje płycej. Instalacja piezometrów jest szczególnie wskazana na terenach zagrożonych podtopieniami. Monitoring poziomu wód gruntowych pozwala określić czy dany teren jest zagrożony podtopieniami oraz uzyskać informacje odnośnie […]

Możliwość komentowania 13. Piezometry została wyłączona Continue Reading →