04. Budowa studni abisyńskich

Studnia abisynka – budową przypomina studnię głębinową, lecz jej średnica uniemożliwia wprowadzenie do wnętrza jakiejkolwiek pompy, a jej głębokość to maksimum 8 metrów. Studnie tego typu są wykonywane z rur PE zakończonych filtrem z PVC i siatki studniarskiej, który umieszczany jest w warstwie wodonośnej.  Jej średnica to około 40 mm. Woda może być pobierana przez ręczne pompowanie dźwignią lub za pomocą pompy wodnej, ewentualnie zestawem hydroforowym.  Pompę podłącza się na powierzchni, bezpośrednio do rury studziennej, skąd zasysa ona wodę. Można ją wykonać tylko w miejscach, gdzie lustro wody jest bardzo wysoko (na głębokości nie większej niż 5 metrów od powierzchni ziemi).

abisynskie

Comments are closed.